דף הבית - אתר כספים
שם:
דוא"ל:
טלפון:
נושא:
ניהול תיקים

ניהול תקציב

ניהול קרנות השתלמות

ניהול קרנות נאמנות

ניהול קופות גמל

מדריך משכנתא

בנקים

חשבונאות ומס

חיסכון לטווח בינוני וארוך

ניהול השקעות


בנק דיסקונט - לוקחים אותך אישית!

תלוש שכר

כל חודש, המעביד מעביר לנו תלוש שכר המכיל פירוט של גובה השכר, יחד עם ניכויים. רוב העובדים המקבלים את התלוש מתמקדים בעיקר בגובה השכר הסופי, ללא שימת לב מיוחדת למספרים האחרים המצוינים בתלוש.

תלוש השכר מאפשר מעקב אחר זכויותיו של עובד, כדוגמת דמי הבראה, ימי חופשה וימי מחלה, הפרשה לפנסיה ועוד. בנוסף, תלושים אלו הם אסמכתא אל מול הרשויות, כולל הביטוח הלאומי ומס הכנסה – ועל כן חשוב לדעת לקרוא את המספרים וגם לשמור אותם בתיקייה ייעודית, או באופן מסודר אחר. תלושי שכר מסייעים במימוש הזכויות מול ביטוח לאומי (למשל דמי אבטלה).

התלוש יכול להימסר באופן ידני וגם באמצעות אתר האינטרנט של המעסיק, וכן באמצעות דואר אלקטרוני – כל זאת בכפוף להסכמה בכתב של העובד.

המשיכו לקרוא כדי להבין את הנתונים המופיעים בתלוש המשכורת שלכם.

תלוש שכר – כדאי להבין סוף-סוף מה זה

תלוש שכר מגיע מהמעסיק לעובד השכיר בצמוד לתשלום בתחילתו של כל חודש ולכל היותר עד ל-9 בכל חודש, עבור עבודה שבוצעה בחודש הקודם. במסמך ישנם נתונים המפרטים לגבי השכר ששולם לעובד בעבור חודש העבודה או חלק ממנו, ממנו ניתן להסיק מידע חשוב לעובד. התלוש מציין תקבולים ששולמו לעובד ותשלומים שנגבו ממנו, נוסף על נתונים כלליים וצבירת זכויות העובד.

החלקים העיקריים בתלוש השכר

  • פרטים מזהים. החלק הזה בתלוש כולל פרטים אישיים של העובד (שם מלא, פרטי חשבון בנק, וותק ותחילת עבודה, ת.ז., מצב משפחתי, מקום עיסוק, תיק ניכויים).

פירוט התשלומים שניתנים לעובד. התשלומים כוללים שכר יסוד, דמי נסיעה, דמי הבראה, שעות נוספות וכד'.

  • הטבות שנתקבלו מהמעסיק. הטבות שקיבל העובד מהמעסיק חייבות במס הכנסה וביטוח לאומי. לדוגמה, תווי קנייה לחג מהמעסיק נחשבים כהטבה וחייבים במס הכנסה ובביטוח לאומי. גם רכב חברה נחשב להטבה המחויבת במס. הטבות אלו מכונות בתלוש "שווי".
  • ניהול היעדרויות. על תלוש השכר לכלול תיעוד יתרות מחלה ויתרות חופשה הכוללות צבירה חודשית וניהול חודשי.
  • ניכויים שמופרשים לרשויות. אחוז מסוים מהמשכורת מנוכה עבור גורמים שונים כגון מס הכנסה וביטוח לאומי, כמו גם קופות גמל – מכוח החוק ומכוח בחירת העובד.
  • ניכוי רשות. ניכויים הנלקחים מהעובד עבור המעביד. מדובר על הסכם שבין העובד למעסיקו עבור עניינים כגון החזרת הלוואה, השתתפות בארוחות ועוד.
  • נתונים מצטברים. נתונים מתחילת השנה עד החודש בו נוצר התלוש, לרבות נתונים מאותו החודש.
  • נתונים כללים חודשיים. נתונים הכוללים את החודש הרלוונטי, ימי עבודה ושעות עבודה בפועל, תעריף יום ושעה, הפרשת המעביד לקופת גמל, השכר שהופרש מהמעביד לקופת גמל, שכר החייב במס הכנסה וביטוח לאומי, שכר מינימום שעתי וצורת תשלום.

ובמה במקרה שהמעסיק אינו מנפיק תלוש משכורת לעובד או כולל בו זכויות פיקטיביות?

מקרה כזה נוגד את החוק וזוהי זכותו של העובד להתלונן בבית הדין לעבודה ולדרוש פיצוי בגובה 5,000 שקלים או יותר בעבור כל חודש עבודה בגינו לא קיבל תלוש משכורת, או במקרה שקיבל תלוש פיקטיבי. יצוין כי במקרה זה לא חלה על העובד חובת הוכחת כנזק. במקרה בו הונפקו לעובד תלושי שכר פיקטיביים, קיבל העובד פיצויים בסך 20,000 שקלים. במקרה בו לא הונפקו לעובד תלושי שכר, קיבל העובד פיצוי בסך 10,000 שקלים.

עבירה זו היא חמורה במיוחד ובגינה גם המדינה רשאית להגיש נגד המעסיק כתב אישום תוך הטלת קנסות.

בנוסף, חשוב לדעת שאף עובד שכיר אינו יכול לוותר על חובתו לקבל תלוש שכר, כיוון שמעשה זה עשוי להצביע על ניסיון לחמוק מתשלומי מס.

הגבלת אחריות

יצירת קשר, אתר כספים © כל הזכויות שמורות