דף הבית - אתר כספים
שם:
דוא"ל:
טלפון:
נושא:
ניהול תיקים

ניהול תקציב

ניהול קרנות השתלמות

ניהול קרנות נאמנות

ניהול קופות גמל

מדריך משכנתא

בנקים

חשבונאות ומס

חיסכון לטווח בינוני וארוך

ניהול השקעות


בנק דיסקונט - לוקחים אותך אישית!

קרן השתלמות לשכיר

קרן השתלמות לשכיר היא תוכנית חיסכון המיועדת ליצור הכנסה אלטרנטיבית עתידית בעת הפרישה. על פי רוב, במידה וקיים הסכם קיבוצי בארגון, המעביד מחויב להפריש לכל עובד, מדי חודש, סכום כספי עבור קרן השתלמות לשכיר (הנקבע בהתאם לגובה הכנסתו של העובד). אולם, בהיעדר הסכם קיבוצי, הטבת קרן השתלמות לשכיר מותנית בשיקוליו של המעביד. במאמר זה, נסקור את ההיבטים השונים הכרוכים בנושא קרן השתלמות לשכירים, לרבות תנאיה, יתרונותיה ותנאי פרעונה.

אז מהי קרן השתלמות לשכיר?

קרן השתלמות לשכיר היא תוכנית חיסכון לטווח של שש שנים, המותנית בהפרשה חודשית קבועה, הנקבעת ביחס לגובה הכנסתו של העובד, בה המעסיק מחויב להפקיד עד 7.5% משכרו החודשי של העובד, ואילו העובד מחויב להפקיד עד 2.5% משכרו החודשי, לטובת קרן ההשתלמות.

אילו סוגי קרנות השתלמות לשכיר קיימות?

על פי חוק הפיקוח על הנכסים, כל עובד רשאי לבחור את סוג הקרן המועדפת עליו, כראות עיניו ועל פי שיקוליו האישיים. כאמור, בישראל ישנם למעלה מחמישים קרנות השתלמות, כאשר קרנות ההשתלמות המובילות, הנן: קה"ל, כנרת, קרנות ההשתלמות של הבנק הבינלאומי הראשון והבנק המזרחי, קרנות ההשתלמות של האיגודים המקצועיים, וקרנות ההשתלמות של בתי ההשקעות, כדוגמת: בית ההשקעות ילין לפידות.

מהם יתרונותיה של קרן השתלמות לשכיר ?

יתרונותיה המרכזיים של קרן השתלמות לשכיר באים לידי ביטוי בעובדה, כי ראשית, מדובר באפיק חיסכון הפטור ממס על רווחי הון, ושנית, כל עוד הפרשת המעסיק לקרן ההשתלמות, איננה חורגת מגבולות תקרת המס השנתית, אזי ההפרשה פטורה ממס הכנסה. ככלל, תקרת ההכנסה הקובעת, עומדת על סכום של 15,712 ₪ לחודש, והתקרה השנתית עומדת על סכום של 188,544 ₪ (נכון לשנת 2007), כאשר, כל חריגה מחויבת בתשלום מס, הנקבע לפי דרגת המס השולי, ותשלום מס על הרווח הריאלי, שהניבה הקרן בעת משיכתה ( זאת בהתאם לרפורמת רבינוביץ').

מהם הקריטריונים לבחירת קרן השתלמות לשכיר?

מפאת העובדה, כי מדובר באפיק השקעה כלכלי - עתידי, רצוי לבסס את הבחירה בקרן ההשתלמות על סמך הקריטריונים הבאים:

  • בחינת ביצועי הקרן, ביחס לשוק הקרנות בישראל
  • בחינת חוסנה הכלכלי של חברת ההשקעות
  • מדיניות ההשקעה הרווחת בקרן
  • ותק החברה, וניסיונה בתחום ההשקעות בכלל, וקרנות ההשתלמות בפרט.
  • היצע מסלולי השקעה מגוונים לעמית (גמישים, ממונפים ואסטרטגיים, אג"ח, מניות בחו"ל ), דמי ניהול נמוכים, שירות אישי, מקצועי ואדיב.
  • בחינת רמת הסיכון של הקרן (לפי מדד סטיית התקן).

מהו מועד הפירעון של קרן השתלמות לשכיר?

ככלל, ישנם שלושה מועדי פירעון, העומדים לרשותו של עמית הקרן.

מועד הפירעון הראשון, חל בתום שש שנים, כאשר במועד זה, יש באפשרותו של העובד לקבל את כספי הקרן עבור כל תכלית.

מועד הפירעון השני, חל בתום שלוש שנים, כאשר במועד זה, יש באפשרותו של העובד לקבל את כספי הקרן, לשם השתלמות בלבד.

מועד הפירעון השלישי, חל בעת הגעתו של העובד לגיל פרישה (67 – גברים, 62 – נשים), ולפיכך יש באפשרותו לפרוע את כספי הקרן, טרם מועדם הרשמי.

לפיכך, כל משיכה כספית, שתיעשה טרם מועד הפירעון המקובל בחוק, תהיה מותנית בחתימתו של העובד, ובאישור המעסיק אל מול נציג הקרן, ותלווה בקנס (מס) של 50% על הרווח, שנצבר בסך הכול (מהפרשות המעסיק והעובד גם יחד), כמו גם על חלקו של המעסיק.

יחד עם זאת, ישנם מקרים חריגים, בהם ניתן לפרוע את כספי קרן השתלמות לשכיר, כמו למשל בעת פטירתו של עמית הקרן. במקרה שכזה, יורשיו של המוטב יהיו פטורים ממס, ויוכלו לפרוע את כל כספי הקרן, טרם מועד הפירעון הרשמי.

לסיכום, אם ברצונכם להעמיק את הידע בנושא: קרן השתלמות לשכיר, ואם ברצונכם לבצע השוואת ביצועי קרן השתלמות לשכיר בין בתי ההשקעות השונים, מומלץ להיכנס לאתר גמל נט

הגבלת אחריות

יצירת קשר, אתר כספים © כל הזכויות שמורות