דף הבית - אתר כספים
שם:
דוא"ל:
טלפון:
נושא:
ניהול תיקים

ניהול תקציב

ניהול קרנות השתלמות

ניהול קרנות נאמנות

ניהול קופות גמל

מדריך משכנתא

בנקים

חשבונאות ומס

חיסכון לטווח בינוני וארוך

ניהול השקעות


בנק דיסקונט - לוקחים אותך אישית!

קרן השתלמות לעצמאים

קרן השתלמות היא, כאמור, חסכון לתקופה קצובה בינונית הפטורה ממס. כאשר קרן השתלמות לעצמאיים זוהי קרן השתלמות המיועדת לעצמאיים בלבד על פי סעיף 17(5א). קרן השתלמות לעצמאיים זו משרתת בעלי עסק, מעסיקים העוסקים במשלח יד.אותו עצמאי יכול להפקיד עד 4.5 אחוזים בחודש מהכנסותיו ובלבד שסכום זה לא יעלה על התקרה, כאשר על סכומים אלו לא יהיה מחוייב העצמאי במס הכנסה. סכומים אלו משתנים, יש לעיין באתרי הממשלה כגון רשות המיסים על מנת להתעדכן בתקרת ההפקדות הפטור ממס. נכון לשנת 2007 תקרת הסכום המקסימאלית המותרת לשנה היא 218,000.

קרן השתלמות לעצמאיים? משיכת הקרן

את כספי קרן השתלמות לעצמאיים ניתן לקבל לאחר שש שנים מעת ההפקדה הראשונה לקרן, ולזכות בפטורים במס. במידה וכספי הקרן מיועדים להשתלמות או לימודים ניתן לפדות את קרן השתלמות לעצמאיים כבר לאחר שלוש שנים. כמו כן ניתן למשוך את כספי קרן השתלמות לעצמאיים לאחר שלוש שנים במידה והמוטב יצא לגמלאות ועדיין להיות זכאי לפטורים ממס הכנסה. מצב נוסף שבו ניתן למשוך את כספי הקרן הוא כאשר נפטר המוטב אזי כספי קרן השתלמות לעצמאיים הולכת אל שאריו. חשבו להבהיר כי על פי פקודת מס הכנסה סעיף 9(16ב) הפטור ממס יחול על כל הסכום הקיים בקרן כולל ריבית שצברה הקרן, הפרשי הצמדה ורווחים שנצברו.

הגבלת אחריות

יצירת קשר, אתר כספים © כל הזכויות שמורות