דף הבית - אתר כספים
שם:
דוא"ל:
טלפון:
נושא:
ניהול תיקים

ניהול תקציב

ניהול קרנות השתלמות

ניהול קרנות נאמנות

ניהול קופות גמל

מדריך משכנתא

בנקים

חשבונאות ומס

חיסכון לטווח בינוני וארוך

ניהול השקעות


בנק דיסקונט - לוקחים אותך אישית!

קופת גמל - קופות גמל

קופות גמל הן אמצעי חיסכון לזמן עתידי בינוני עד ארוך. החל מהראשון בינואר 2006 ניתן למשוך את כספי קופת הגמל מגיל 60 בלבד. עמית קופת גמל (=המשקיע) יכול לפתוח את החסכון לאחר חמש שנים מפתיחת קופת גמל ובטרם מלאו לאותו עמית 60 שנים אך הטבות המס לא יחולו על קופת הגמל: תשלום המס על קופת גמל יעמוד על 35% על היתרה שנצברה. בעוד שאם העמית היה ממתין לגיל 60 הוא היה נהנה מיתרת קופת הגמל במלואה ללא כל מיסוי. במידה ועמית השקיע בקופות גמל לפני הראשון 2006 אזי ניתן למשוך את קופת הגמל באחד משני המועדים הבאים: אם מדובר על אישה אז בגיל 62 במידה ומדובר בגבר אז בגיל 67, או לאחר 15 שנים ממועד פתיחת קופת גמל. כשמחפשים קופת גמל להשקיע בה צריך לקחת בחשבון שני דברים עיקריים את גובה דמי הניהול הנגבים מן העמיתים כמו גם שראוי ומומלץ מאוד לעמוד על היסטוריית תשואותיה של קופת הגמל לאורך זמן.

ניהול קופות גמל

בעקבות ועדת בכר הופקע המונופול של הבנקים על קופות וכיום קופות גמל מנוהלות על ידי בית השקעות, חברות ביטוח ופרטיים. דירקטוריון וועדת השקעות הם אלה אשר מקבלים את ההחלטות בכל הנוגע לאפיקי ההשקעה והסכומים המושקעים בכל אפיק ואפיק. אך אין הם פועלים בחלל הריק הם כפופים לתקנות ולמסגרות שנקבעו עבור קופות גמל. אלה נהנים מתשלום דמי ניהול בשיעור של עד 0.167 אחוזים לחודש – הנגבה מן עמיתי קופות גמל ללא כל קשר לתשואותיה של קופת גמל. לעמיתי קופות גמל קיימים חשבונות נפרדים ובו נרשמים פעולות המתבצעות בחשבון כגון הפקדות לקופת גמל, דמי הניהול, משיכות וכמובן הרווחים וההפסדים שנרשמו. כל עמית בקופות גמל נהנה מחלקו היחסי בתשואה בהתאם להשקעה של העמית. תפקידו של עמית קופות הגמל לבחור בחיסכון שנראה לו הטוב ביותר עבורו, שכן קיימות השקעות באפיקים יותר בטוחים והשקעות באפיקים יותר מסוכנים.

פיקוח על קופות גמל

חשוב לדעת כי קופות הגמל נתונות לפיקוח חוקתי מסודר בערוצים הבאים: בתקנות של מס ההכנסה מוסדרת פעילות קופות הגמל כמו גם שבחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים. מעבר לכך לכל קופת גמל קיים תקנון רשמי ומוצהר המסדיר את דרכי הפעולה של קופת הגמל, זכויות וחובות של המשתתפים בקופת הגמל וכו'. באופן כזה משתתפי קופת הגמל יכולים לעיין בתקנון ולקבל מידע מקיף על אופן פעולותיה וניהולה של קופת הגמל.

סוגים של קופות גמל

יש בנמצא מספר סוגים של קופות גמל הנבדלות זו מזו במטרתן ובעמיתים המשקיעים בהן:

  • קופת גמל לעצמאיים - בקופת גמל מסוג זה המשקיע, העמית הוא זה שיקבל את הכסף בתום התקופה. בעצמאיים הכוונה לעמית שמשקיע באופו עצמאי ללא התערבות של המעסיק
  • קופת גמל לשכירים - קופות גמל מסוג זה מיועדות לעמיתים המפקידים מדי חודש כסף לקופת הגמל היורד משכרו של העובד ובנוסף המעסיק משתתף ותורם להפקדות החודשיות.
  • קופות גמל לדמי מחלה - בקופת גמל מסוג זה המעביד הוא העמית המפקיד כספים ליסכון על מנת לשלם ימי מחלה לעובדיו כמו גם שניתן לפתוח קופות גמל מסוג זה שמטרתן תשלום דמי הבראה לעובדים ודמי חופשה.
  • קרן השתלמות עבור עצמאיים - קרנות השתלמות נכנסות לקטגוריה זו של קופות גמל. בקרן זו זכאים להשקיע רק עמיתים עצמאיים ולא שכירים.
  • קרן השתלמות לשכירים- בקרן זו הן העובד והן המעסיק מפקידים כסף לטובת חיסכון כאשר המעסיק משקיע שני שליש והעובד משקיע שליש מסכום ההפקדה החודשי.
  • קופת גמל אישית לפיצויים -קופת גמל מסוג זה מטרתה להבטיח עבור מעסיקים כספים שנועדו לתשלום פיצויי פיטורין עבור עובדיהם. כאשר למעשה קופת הגמל היא על שמו של העובד.
  • קופות גמל מרכזיות לפיצויים - קופת גמל מסוג זה נועדה להבטיח כספי פיצויי פיטורין לעובדיו של מעסיק כאשר עמית קופת הגמל הוא למעשה המעסיק.

מעבר בין קופות גמל

עמיתים בקופות הגמל השונות יכולים לעבור לקופת גמל אחרת בתנאי שקופת הגמל תיהיה מאותו הסוג. כאשר קופת הגמל אליה עוברים אמורה להכיר בוותק של העמית הנמשך עוד מתקופת קופת הגמל הראשונה. באופן כללי לא נהוגים קנסות על עמיתים העוברים מקופה לקופה כשמדובר על מעבר מקופת גמל לעצמאיים לחיסכון אחר ניתן לעבור רק לאחר חודש מיום ההפקדה הראשונה. בנוסף ניתן לעבור מקרן השתלמות לקופת גמל רק לאחר 6 שנים מיום ההפקדה הראשונה. במידה ותרצו למשוך את הכסף, תוכלו לעשות כן רק לאחר שנה ממועד ההעברת הכספים לקופת הגמל.

הגבלת אחריות

יצירת קשר, אתר כספים © כל הזכויות שמורות