דף הבית - אתר כספים
שם:
דוא"ל:
טלפון:
נושא:
ניהול תיקים

ניהול תקציב

ניהול קרנות השתלמות

ניהול קרנות נאמנות

ניהול קופות גמל

מדריך משכנתא

בנקים

חשבונאות ומס

חיסכון לטווח בינוני וארוך

ניהול השקעות


בנק דיסקונט - לוקחים אותך אישית!

קופה מרכזית לפיצויים

קופה מרכזית לפיצויים היא למעשה קופת גמל המיועדת למעסיקים. תכליתה של קופה זו היא חסכון של כספי פיצויים עבור עובדיו במקרה שבו יצטרך לשלם פיצויי פיטורים, כספי פרישה או פיצויי פטירה.

קופה מרכזית לפיצויים - יתרונות עבור המעסיק

על פי חוק פיצויי פיטורין מעסיק מחוייב בפיצויי פיטורין לעובדיו. החישוב נעשה כך: מספר שנות העבודה כפול משכורת חודשית. כלומר עבור כל שנת עבודה זכאי העובד לפיצויי פיטורין של משכורת חודשית. בקופה מרכזית לפיצויים המעסיק הוא עמית קופות גמל ולא העובדים השכירים. למעשה קופה מרכזית לפיצויים היא בבעלותו של המעסיק. באופן כזה אם מצטברים רווחים בקופה מרכזית לפיצויים אזי רווחים אילו הם של המעסיק כמו גם שרווחי הקופה מרכזית לפיצויים יכולים לשמש את המעסיק לתשלום דמי פיטורין, פרישה או פטירה של עובדיו. יתרון נוסף של קופה מרכזית לפיצויים עבור המעסיק היא כי אין הוא מחוייב בהפקדות רציפות כגון הפקדות חודשיות אולם קיימת תקרת הפקדה: יתרת קופה מרכזית לפיצויים אמורה להיות סה"כ מכפלות הסכום החודשי של מרכיבי השכר לפיצויי בוותק של כל עובד. באופן כללי ניתן לומר כי המעסיק יכול להפריש לקופה מרכזית לפיצויים כסף בהתאם למצב הכלכלי שלו. אחד היתרונות היותר בולטים של קופה מרכזית לפיצויים היא שהוצאה זו היא הוצאה מוכרת עבור רשויות מס ההכנסה. כמו כן רווחי קופה מרכזית לפיצויים הינם פטורים ממס גם כן.

ניעות קופה מרכזית לפיצויים

על פי חוק מותרת העברה חלקית או מלאה של כספי קופה מרכזית לפיצויים לקופה מרכזית לפיצויים אחרת תוך 7 ימי. ניעות זו מעוגנת בתקנות מס ההכנסה. העובדה כי ניתן לבצע העברה חלקית של כספי קופה מרכזית לפיצויים היא ייחודית ומאפיינת אך ורק את הקופה המרכזית לפיצויים ואיננה חלה על קופות גמל אחרות.

הגבלת אחריות

יצירת קשר, אתר כספים © כל הזכויות שמורות