דף הבית - אתר כספים
שם:
דוא"ל:
טלפון:
נושא:
ניהול תיקים

ניהול תקציב

ניהול קרנות השתלמות

ניהול קרנות נאמנות

ניהול קופות גמל

מדריך משכנתא

בנקים

חשבונאות ומס

חיסכון לטווח בינוני וארוך

ניהול השקעות


בנק דיסקונט - לוקחים אותך אישית!

ניהול תזרים מזומנים

ניהול תזרים מזומנים הוא כלי עבודה הכרחי לתפקודו השוטף של כל עסק בישראל. ניהול תזרים מזומנים הנעשה בצורה נכונה עשוי לשמש כקלף מיקוח עיקרי בהתנהלות השוטפת של העסק מול הבנק.

מעבר להיותו קלף מיקוח, תזרים המזומנים מאפשר לעקוב במדויק אחר הפעולות והתנודות המתבצעות בעסק בכל הנוגע לתקבולים ולתשלומים של החברה, כאשר בהתאם לתשקיף זה ניתן למעשה לתכנן בצורה חכמה את מערך גביית התשלומים וכך למנוע חריגה פוטנציאלית ממסגרת האשראי הבנקאית.

אז מהו ניהול תזרים מזומנים ?

ניהול תזרים מזומנים הוא כלי ניהולי המשמש לוויסות המערך הפיננסי הכולל של העסק הבא לידי ביטוי בתזרים הכנסותיו והוצאותיו של העסק.

תזרים המזומנים מאפשר לקבל בזמן הווה אומדן מדויק אודות כשלון העסק או הצלחתו.

ככלל, חשוב להבין כי כל עסק מתקיים באמצעות מימון המגיע משני מקורות עיקריים: הבנקים והספקים. כך שמלאכת ניהול תזרים המזומנים מטרתה לאזן בין התשלומים והתקבולים של העסק ולדאוג כי לא תתבצענה חריגות ממסגרת התזרים, בגין פעולות שאינן ברות מימון.

מהם הכלים המקצועיים העומדים לרשות כל עסק המעוניין לאבחן את תמונת המצב הפיננסית של העסק שלו ?

הכלים העומדים לרשות העסק באשר לאבחון תמונת המצב הפיננסית של העסק הם הבאים:

 • מאזן בוחן תקופתי או חודשי הנערך באמצעות מחלקת הנהלת החשבונות של החברה.
 • דו"ח שנתי או מאזן מבקר המופק באמצעות יועץ המס או רואה החשבון של החברה.
 • ד"וח תזרים מזומנים.

היתרון הטמון בדו"ח תזרים המזומנים מצוי בעובדה הפשוטה כי דו"ח זה מאפשר לקבל צפי עתידי לגבי תמונת המצב הכספית של העסק, שלא כמו המאזנים האחרים המאפשרים לבחון האם החלטות פיננסיות שהתקבלו בעבר היו נכונות לעסק.

כמו כן, בהתאם לדו"ח תזרים המזומנים נקבעת מסגרת האשראי של העסק בבנקים ומכאן השפעתו הרבה על התנהלותו הפיננסית של העסק.

מהו דו"ח תזרים מזומנים ?

דו"ח תזרים מזומנים הוא מסמך שתפקידו לפרט את מכלול הפעולות הפיננסיות שהתבצעו בעסק במהלך פרק זמן מסוים. הדו"ח מספק מידע אודות הכנסותיו והוצאותיו של העסק ואגב כך מספק צפי ואומדן עתידי לגבי מצב היתרה בחשבון.

מהן הדרכים לניהול תזרים מזומנים עסקי ?

ישנן שלוש אלטרנטיבות לניהול תזרים מזומנים עסקי:

 • תוכנות ממוחשבות לניהול תזרים מזומנים.
 • מחלקת ניהול חשבונות המקיימת מערכת ממוחשבת לניהול תזרים המזומנים.
 • מעקב אחר רישום יומי של כל פעולה כספית שהתרחשה בעסק.

טיפים לניהול נכון של תזרים מזומנים:

אם ברצונכם לבנות תוכנית נכונה של ניהול תזרים מזומנים עבור ארגונכם עליכם למלא אחר הצעדים הבאים:

 • בניית תזרים מזומנים מודולארי הכולל את תנועות העסק: הוצאות והכנסות.
 • יש לחלק באופן קטגורי ונפרד בין הרכיבים השונים הקשורים להוצאות העסק לפי סוג הפעילות ואופן תשלומה.
 • ניהול תזרים מזומנים נכון צריך להיעשות בהתאם לציר זמן קבוע:יומי, שבועי, חודשי, חצי שנתי, שנתי.
 • ניהול תזרים מזומנים חכם חייב לקחת ריזיקה המתייחסת להתנהלות הפיננסית של העסק במצבי סיכון בהם למשל אחוז מן ההכנסות לא מתקבל במועד שנקבע מראש.
 • מומלץ מאוד לנקוט במדיניות של שיתוף בכל הקשור לניהול תזרים המזומנים מול הבנקים וכל לבנות אמון ואף לבחון אלטרנטיבות כדאיות בנוגע לפתירת משברים תזרימיים.
 • יש לדאוג לעידכונו השוטף של תזרים המזומנים.
 • כאשר מדובר בחברה עסקית הבנויה מבעלות משותפת יש לנהל דו"ח תזרים מזומנים בשקיפות מלאה.
 • במידה וברצונכם לגייס הון של משקיעים בהתבסס על תזרים המזומנים עליכם לחדד את התרומה שתהיה להשקעה החיצונית עבור עקומת הצמיחה של החברה מבחינה עסקית וכלכלית.

מכל מקום, במאמר זה הבחנו בתרומה המשמעותית שיש לפונקצית ניהול תזרים מזומנים על העתיד הפיננסי והקיומי של כל ארגון וכיצד ניהול תזרים מזומנים שקול ומקצועי משפר פלאים את ההתנהלות העסקית.

הגבלת אחריות

יצירת קשר, אתר כספים © כל הזכויות שמורות