דף הבית - אתר כספים
שם:
דוא"ל:
טלפון:
נושא:
ניהול תיקים

ניהול תקציב

ניהול קרנות השתלמות

ניהול קרנות נאמנות

ניהול קופות גמל

מדריך משכנתא

בנקים

חשבונאות ומס

חיסכון לטווח בינוני וארוך

ניהול השקעות


בנק דיסקונט - לוקחים אותך אישית!

ניהול אשראי

ניהול אשראי הוא מרכיב מהותי בהתנהלותן השוטפת של חברות, ארגונים ועסקים בישראל.

ניהול אשראי העסק בצורה נכונה, מחושבת ויעילה היא ללא ספק צד אחד מיני רבים בהצלחתו העתידית של העסק. ניהול אשראי לקוי עלול ליצור סיכונים כלכליים עתידיים בייחוד במצבי משבר. לפיכך, יש לנהל בצורה חכמה את מסגרת האשראי הבנקאית של העסק ולהקפיד על אמצעי זהירות הולמים בעת פריחת העסק מתוך דאגה גם לימי משבר.

במאמר הבא נסביר מהו ניהול אשראי עסקי נכון ומהן האלטרנטיבות הבנקאיות בעלות הסיכון הנמוך ביותר לעסק.

אולם תחילה ניגש לביאור מושג המפתח בעולם האשראי והוא מסגרת אשראי.

מהי מסגרת אשראי ?

עסקים רבים זקוקים למסגרת אשראי בנקאית לצורך התנהלותם העסקית השוטפת. ישנם עסקים הזקוקים לאשראי בנקאי כהון התחלתי כבר בשלבי הקמת העסק. ולעומת זאת ישנם עסקים אחרים הזקוקים למסגרת אשראי בנקאית בשלבים מתקדמים יותר, למען הרחבת פעילותם העסקית, מימוש השקעה או למטרות הון חוזר.

בכדי לגייס הון כספי זה, עסקים רבים פונים לבנק בבקשה לקבל מסגרת אשראי. מסגרת האשראי מקנה למעשה את טווח החריגה המקסימאלי שבו בעלי העסק יכולים להימצא במסגרת חשבון הבנק הקיים של החברה.

על פי רוב מסגרת אשראי הניתנת לחברות ועסקים ניתנת בהתאם וביחס לבטחונות החברה (מניות, נכסים, ערבויות ועוד).

לפיכך, ניהול אשראי נכון הוא אחד מגורמי המפתח להצלחת העסק.

אילו סוגי אשראי קיימים ?

ניהול אשראי נכון חייב להתחשב בסוג האשראי הניתן לעסק וזאת על מנת לחשב את: טווח האשראי, שיעור הריבית הניתן על מסגרת האשראי, את סוג המדד ואת סוג הביטחונות שיש על העסק להציג לבנק בכדי לקבל את מסגרת האשראי הרצויה.

ניהול אשראי נכון מתחיל בבחירת סוג האשראי ההולם את אופי העסק ובסיסו ההוני:

סוגי האשראי הקיימים הם הבאים:

 • עו"ש – מסגרת האשראי הבסיסית הניתנת היא בחשבון העובר ושב, כאשר המסגרת ניתנת ללא הצמדה למדד אך עם שיעור ריבית בגובה של P+3%. סוג הבטחונות שיש להציג לבנק הם על פי רוב תלושי משכורת, פקדונות וצ'קים.
 • נכיונות צ'קים – זוהי מסגרת אשראי הניתנת כנגד צ'קים דחויים. ההלוואה ניתנת לתקופה של עד שישה חודשים, ללא הצמדה למדד אך עם שיעור ריבית בגובה של P+2-3%. סוג הבטחונות שיש להציג הוא צ'קים סחירים.
 • הלוואה לזמן קצר – זוהי מסגרת אשראי הניתנת לתקופה של בין שנה לשנתיים. הלוואה זו איננה מצודה למדד וכוללת ריבית בגובה של P + 1-3%. סוג הבטחונות שיש להציג בפני הבנק הם פקדונות.
 • הלוואה לזמן ארוך – זוהי מסגרת אשראי הניתנת לתקופה של עשר שנים. הלוואה זו צמודה למדד ובנוסף כוללת ריבית בגובה של 6-7%. סוג הבטחונות שיש להציג בפני הבנק הם נכסי נדל"ן.
 • הלוואות כנגד המחאות זכות – זוהי מסגרת אשראי הניתנת לתקופה של עד שלושה חודשים. הלוואה זו איננה צמודה למדד אך כוללת ריבית בגובה של P+2-3%. סוג הבטחונות שיש להציג בפני הבנק הוא שיעבוד חוזים.

ניהול אשראי העסק:

כאמור, הקמת העסק כרוכה בגיוס של הון התחלתי רב. בהיעדר מקורות מימון עצמאיים ראשוניים יפנה בעל העסק לקבלת אשראי בנקאי.

הבנק אומנם מרוויח ממסגרת האשראי שהוא מנפיק ללקוחותיו, אולם לקוח שלא יעמוד במסגרת האשראי ולא תהיה לו היכולת להחזיר את הכספים שלווה יהווה סיכון עבור הבנק. ומכיוון שמדובר בלקוחות רבים, הבנק נוטה להעניק מסגרת אשראי גבוהה, אך ורק אם הוא יודע כי יש בטוחה לכך כי הכספים הללו יוחזרו לו.

לפיכך, בעת בניית מערך אשראי בנקאי עבור העסק יש להקפיד על דרישת הסעיפים הבאים:

 • ניהול אשראי נכון מתבצע כבר במהלך פתיחת חשבון הבנק של העסק. כאשר יש לדרוש מסגרת אשראי גדולה ככל שניתן למען תפקודו היעיל והשוטף של העסק וזאת בכדי שלא להיקלע לקשיי נזילות במימון העסק בעיתות משבר.
 • בעת פתיחת החשבון ופתיחת המשא ומתן עם הבנק על מסגרת האשראי עליכם לדאוג לצמצום הבטוחות הניתנות לבנק מצד העסק.
 • ניהול אשראי החברה יעשה באמצעות שני בנקים שונים.
 • יש לדאוג לכך כי כל ההסכמים עם הנהלת סניף הבנק ייעשו בכתב בלבד.
 • עליכם לדאוג לנהל קשר עקבי ורציף עם הבנק בייחוד בעיתות מצוקה בהן העסק זקוק לגיוס מסגרת אשראי נוספת.

אישור מסגרת אשראי בנקאית:

אישור מסגרת האשראי של העסק תלויה ביחס ישיר לבטחונות שיש באפשרותו של העסק להעמיד לטובת קבלת האשראי.

כל בנק לוקח מקדם בטחון מסוים כנגד אישור מסגרת האשראי. לדוגמא: כאשר חברה מעוניינת באשראי בגובה של 250,000 ₪ אזי הבנק ידרוש מבעלי החברה להעמיד מקדם ביטחון כספי בגובה של בין 300-350,000 ₪.

לכן, ניהול אשראי חכם בעת בקשת אשראי בנקאי כרוך בהתחשבות בפרמטרים הבאים:

 • ניהול אשראי נכון יתחשב בעובדה כי גובה הריבית השנתית המוענקת לעסק בעבור מסגרת אשראי גדולה הנה גבוהה יותר והיא נחשבת לחלק בלתי נפרד מן העלויות השוטפות של החברה.
 • עסק שכל הונו נשען אך ורק על הלוואות מן הבנק, עלול בעת התמוטטותו להיות מואשם במימון דק, לכן ניהול אשראי חכם חייב להתבסס על מקורות מימון נוספים.
 • מוטב תמיד לקחת מסגרת אשראי גדולה יותר מן הסכום הדרוש לעסק, למרות עמלת האשראי הגבוהה, וזאת מפאת העובדה כי אופציה זו עדיפה על היעדר אשראי גורף בעיתות משבר. צעד הנחשב למהותי עבור ניהול אשראי העסק.
 • בהתאם להוראות בנק ישראל, אשר ניתנו ביולי 2006 לא תתאפשר חריגה מעבר למסגרת האשראי שנקבעה מלכתחילה עם הבנק.

שמירה על הפרמטרים הללו בעת ניהול אשראי העסק הוא בטוחה להצלחה בהתנהלות העסקית של החברה.

אילו סוגי בטחונות קיימים ?

על מנת לקבל מסגרת אשראי מהבנק יש להציג בטחונות. ניהול אשראי נכון ידאג להקצות בטחונות נזילים בעבור קבלת מסגרת האשראי וכך יש סיכוי רב יותר כי גובה הבטחונות הנדרשים מן הבנק יהיו נמוכים יותר.

ישנם שבעה סוגי בטחונות:

 • ניכיון שיקים – מדובר בשיקים מסחריים דחויים של לקוחות החברה, המשמשים כבטוחה לבנק בעת קביעת מסגרת האשראי.
 • ערבות מוגבלת – זוהי חתימה על שטר ערבות בסכום מוגבל. מדובר בסיכון פחות יותר אם כי בעלות הביול על מסמכי הערבות הינה גבוהה ומגיעה ל – 0.04% אחוז.
 • ערבות אישית בלתי מוגבלת – זוהי למעשה חתימה על שטר ערבות ללא הגבלה שגובהה כסכום שווי מניות החברה ומנהליה, ולכן מוכרת כבטוחה מסוכנת מאוד.
 • משכון נכס מקרקעין – מסגרת האשראי יכולה להינתן כנגד בטוחה של משכון נכסי המקרקעין של החברה.
 • שיעבוד נכס מטלטלין – הגדרה נוספת לבטוחה הכוללת ציוד בעל ערך רב השייך לעסק, ואשר כנגדו ניתנת מסגרת האשראי.
 • שיעבוד כספי פקדונות פרטיים – הכוונה לשעבוד הפקדונות הפרטיים של בעלי החברה אשר כנגדם ניתן לקבל מסגרת אשראי בנקאית.
 • שיעבוד שוטף – שיעבוד שוטף של העסק.

לסיכום, ניהול אשראי הוא נדבך מהותי בהתנהלות השוטפת של העסק. ניהול אשראי נכון יוביל להצלחת העסק בעוד ניהול אשראי לוקה עשוי להוביל את העסק לכישלון כלכלי. לכן אם ברצונכם להתנהל בצורה מוצלחת, מחושבת וזהירה, הקפידו על ניהול אשראי התואם את הצלחת הפעילות העסקית. כמו כן הקצאת פונקציה מנהלתית לטובת ניהול אשראי החברה היא מהלך נכון העשוי להועיל להצלחת העסק תוך הקפדה על ניהול אשראי מופחת סיכונים.

הגבלת אחריות

יצירת קשר, אתר כספים © כל הזכויות שמורות