דף הבית - אתר כספים
שם:
דוא"ל:
טלפון:
נושא:
ניהול תיקים

ניהול תקציב

ניהול קרנות השתלמות

ניהול קרנות נאמנות

ניהול קופות גמל

מדריך משכנתא

בנקים

חשבונאות ומס

חיסכון לטווח בינוני וארוך

ניהול השקעות


בנק דיסקונט - לוקחים אותך אישית!

מה זה חדלות פירעון?

אנשים רבים מתמודדים עם חובות וקשיים כלכליים, זהו מצב העלול לגרום לייאוש, למתח נפשי עצום ולמצב כלכלי שקשה להיחלץ ממנו. אם לא מתמודדים בזמן ובאופן נכון עם החובות, ברוב המקרים המצב הכלכלי רק הולך ומחמיר, ואז קשה לראות את האור בקצה המנהרה. בדיוק למצבים אלה יש אפשרות להכריז על חדלות פירעון. אם אנחנו נמצאים כמתאימים להליך זה, נוכל להשתקם כלכלית ובעזרת המדינה באפשרותנו לקבל פטור מלא או חלקי מכל החובות שצברנו. כך נוכל לצאת לדרך חדשה אך חשוב לזכור כי אין מתנות חינם ועלינו לעמוד בכל התנאים והמגבלות, בהתאם לחוק. מאמר זה מסביר מה זה חדלות פירעון ומה עלינו לעשות כדי לקבל פטור מהחובות שצברנו.

חדלות פירעון – הגדרה

חדלות פירעון היא מצב כלכלי ומשפטי שבו חייב, כלומר אדם פרטי, עוסק פטור או עוסק מורשה, אינו מסוגל לשלם את חובותיו בזמן. יש שני מצבים בהם החייב עלול להימצא או שהוא נמצא כבר:

  • החייב אינו יכול לשלם את החובות שהוא צבר, גם אם הגיע מועד התשלום וגם אם עליו לשלם חובות בעתיד.
  • סך החובות וההתחייבויות של החייב עולה על שווי נכסיו (כספים, רכוש, זכויות וכיוצא בזה).

כדאי לדעת כי עד חודש ספטמבר 2019, אדם שנקלע לקשיים כלכליים ולא היה יכול לפרוע את חובותיו, היה יכול להתחיל בהליך שנקרא פשיטת רגל. הליך פשיטת רגל אפשר לחייבים לקבל הפטר מהחובות בסיום ההליך, אך הליכי פשיטת הרגל שנפתחו לפני הרפורמה היו מורכבים ולרוב הם התארכו שנים רבות, לכן ב-2013 הוחלט להגביל את הליכי פשיטת הרגל לתקופה של 4.5 שנים. המדינה החליטה לעשות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, והחל מספטמבר 2019 חייב יכול לעבור הליך של חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

ראוי לציין כי הליכי חדלות פירעון שנפתחו לפני הרפורמה בוצעו לפי פקודת פשיטת הרגל, כאשר חדלות הפירעון של החייב התבטאה באופן הבא:

  • לחייב היו יותר חובות והתחייבויות מנכסים.
  • החייב לא היה מסוגל לפרוע את חובותיו בטווח הקצר.

מי יכול להכריז על חדלות פירעון?

סעיף 2 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, מגדיר חדלות פירעון כמצב כלכלי שבו החייב לא יכול לפרוע את חובותיו בזמן, בין אם מועד התשלום הגיע ובין אם לא, או שההתחייבויות שלו, כולל התחייבויות עתידיות, עולות על שווי נכסיו.

החוק מחליף את פקודת פשיטת הרגל, הוא קובע רף גבוה במיוחד מאחר והמדינה משקיעה משאבים עצומים בהליכים אלה, לכן היא מעוניינת לסייע רק לחייבים בעלי חובות קשים.

לאחר הרפורמה, כיום ניתן להגיש בקשה לפתיחת הליך חדלות פירעון לאחד משלושת הגופים שהוסמכו בחוק לנהל את ההליך. במקרה של יחיד שסך חובותיו נמוך מסכום של 153,152 ₪ (הסכום מתעדכן מדי שנה), עליו להגיש את הבקשה אל הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי או לטיפול על ידי מערכת הוצאה לפועל. תאגיד חייב להגיש את הבקשה ולנהל את ההליך בבית המשפט המחוזי.

יודגש כי הליכי חדלות פירעון של החייב שחובותיו נמוכים מ-153,152 יתנהלו על ידי רשמי ההוצאה לפועל, הרשמים מונו לתפקיד זה בחוק החדש. התנאי להגשת הבקשה ליחיד הוא שסך חובותיו לא יהיה נמוך מסכום של 51,050 ₪, ואם הסכום נמוך מ-51,050 באפשרותו להגיש בקשה לפתיחת ההליך אך עליו לנמק ולפרט את הסיבות המצדיקות את פתיחת ההליך.

החייב נדרש לעמוד בתנאים שנקבעו בחוק, כגון:

  • החייב הוא אדם יחיד ולא תאגיד.
  • החובות עולים על סכום של 51,050 ש"ח.
  • זיקה לישראל.
  • תשלום אגרה בסך 900 ₪.
  • החייב הגיש בקשה מסודרת ומלאה יחד עם מסמכים נדרשים.

מה זה צו לפתיחת הליכים לחדלות פירעון?

לאחר בדיקת הבקשה על ידי רשם חדלות פירעון ואם הוא מוצא כי התנאים לפתיחת ההליך מתקיימים, הוא יורה על זימון ישיבת הסדר תשלומים בין החייב לנושיו. אם לא גובש הסדר תשלומים בישיבת ההסדר או באסיפת נושים, הרשם יכין צו פתיחת הליכים, הצו יישלח לחייב ולנושיו ויפורסם ברבים.

צו פתיחת הליכים כולל את ההוראות הבאות – הקפאת הליכים, ביטול עיקולים, ביטול הגבלות על החייב, בהתאם לשיקול דעתו של הרשם. במסגרת תיק חדלות פירעון ההוראות בצו ההליכים כוללות מינוי נאמן, הגבלות כמו עיכוב יציאה מהארץ ושימוש בכרטיס אשראי, דמי מחיה, חיוב בתשלומים והקצבת סכום חושי למי שזכאי במזונות.

חשוב להבין מה ההשלכות של הליך חדלות פירעון והאם ההליך נכון עבור החייב. לכן, אין לוותר על ייעוץ עם עורך דין מקצועי המתמחה בתחום, וחשוב לקבל ליווי וייצוג משפטי לאורך כל ההליך.

הכתבה באדיבות עו"ד גלית שוקרון.

הגבלת אחריות

יצירת קשר, אתר כספים © כל הזכויות שמורות