דף הבית - אתר כספים
שם:
דוא"ל:
טלפון:
נושא:
ניהול תיקים

ניהול תקציב

ניהול קרנות השתלמות

ניהול קרנות נאמנות

ניהול קופות גמל

מדריך משכנתא

בנקים

חשבונאות ומס

חיסכון לטווח בינוני וארוך

ניהול השקעות


בנק דיסקונט - לוקחים אותך אישית!

כללים לאישור ולניהול קופת גמל

כללים לאישור וניהול קופות גמל הם תקנות מטעם מס הכנסה המטפלות בנושא אישור קופות הגמל וניהולן. בשנים האחרונות בעקבות הגידול בהיקף הנכסים של קופות הגמל במדינת ישראל חלה רפורמה משמעותית בתחום ההשקעות והחסכונות הפנסיונים. במאמר הבא נפרט אודות השינויים המהותיים שחלו בקופות הגמל בעקבות רפורמת בכר.

רפורמת בכר הובילה למספר שינויים חשובים בהשקעות של קופות הגמל והם:

  • שינויים בכללי ההשקעה הכספית בקופות הגמל.
  • שינויים בשיטת הניהול בתחום החובות והכספים המוטלים על בתי ההשקעות האמונים על ניהול קופות הגמל.
  • הרחבת השקיפות עבור החוסכים בקופות גמל.

מהם כללים לאישור וניהול קופות גמל ?

כללים לאישור וניהול קופות גמל הם שורה של תקנות והוראות מטעם מס הכנסה שיצאו לראשונה בשנת 1964. משנת 2005 בעקבות רפורמת בכר עוגנו התקנות בחוק הפיקוח על קופות הגמל. חוק זה הסדיר למעשה את פעילות קופות הגמל ואישורן לרבות: השקעה, הפקדה ומשיכה של כספים מקופות הגמל. מעבר לכך בינואר 2007 חל תיקון נוסף בקופות הגמל אשר מטרתו הייתה לייצר יתרון מס בקופות הגמל הקצבתיות מאשר קופות הגמל ההוניות. לפיכך נקבעו תקנות חדשות המגדירות מי זכאי לקבל את הטבות המס ומי לאו. כאשר משקיע המוגדר כ"עמית יחיד" זכאי לקבל ניכוי מס בעת הפקדת כספים לקופת גמל לקצבה כמו גם קופת גמל לתגמולים. זאת ועוד עמית אחר יוכל ליהנות מהטבת מס זו רק כאשר יפקיד כסף לקופת גמל לקצבה. מעבר לכך, עמית "מוטב" שכבר הפקיד את כספי ההשקעה הראשונים בקופת גמל לקצבה, זכאי לניכוי גדול יותר בשל הפקדתו הכפולה לקופת גמל לקצבה ולתגמולים גם יחד.

איזה מהפך פנסיוני התרחש בשנת 2008?

במהלך שנת 2008 עם אישור חוק הפיקוח על השירותים הפיננסים -קופות גמל ופרסומו של צו ההרחבה בעניין ביטוח פנסיוני מקיף, חל שינוי מהותי באופן צבירת רכיב הפיצויים בקופות הגמל. מהפך פנסיוני זה גרם לכך כי כל קופת גמל אישית לפיצויים הפכה לקופת גמל לא משלמת לקצבה. אירוע זה יצר רפורמה בקליטת כספי התגמולים ובתשלום תגמולי המעסיק. רפורמה זו מתירה למעביד להפקיד כספים לרכיב הפיצויים של קופת הגמל לקצבה במידה ושילם לפחות 5% מהמשכורת לטובת קופת גמל לקצבה. כלומר רק אם הפקיד המעסיק כספי תגמולים לטובת העובד ההוצאה לפיצויים תהיה מותרת. ואומנם אין תקנות שעה אלו פוטרות את המעסיק מלהפקיד תגמולים לקופת הגמל לקצבה וזאת מתוקף כוחו של צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף, הסכמי עבודה פרטיים או הסכמים קיבוציים. לסיכום, ניתן לראות כי בשנים האחרונות אנו עדים לשינויים גורליים בתחום החסכונות הפנסיוניים כמו גם ההשקעות בקופות הגמל. רפורמה שמטרתה הייתה להפחית את ריכוזיותם של הבנקים בנושא שוק ההון ואגב כך להפוך את הפעילות בשוק ההון לשקיפה יותר עבור המשקיעים. אחת התקנות המשפיעות שהתרחשו בשוק ההון הם ללא ספק כללים לאישור וניהול קופות גמל.

הגבלת אחריות

יצירת קשר, אתר כספים © כל הזכויות שמורות