דף הבית - אתר כספים
שם:
דוא"ל:
טלפון:
נושא:
ניהול תיקים

ניהול תקציב

ניהול קרנות השתלמות

ניהול קרנות נאמנות

ניהול קופות גמל

מדריך משכנתא

בנקים

חשבונאות ומס

חיסכון לטווח בינוני וארוך

ניהול השקעות


בנק דיסקונט - לוקחים אותך אישית!

כינוס נכסים ופשיטת רגל

הליך כינוס נכסים ופשיטת רגל הוא הליך ארוך ומורכב המחייב יעוץ משפטי ופנייה אל מומחה בתחום המסוגל לבחון את כל האלטרנטיבות והזכויות העומדות בפני עסק או אדם פרטי אשר נקלע לסיטואציה כלכלית קשה.

המאמר הבא מבקש לספק מידע בסיסי בנושא הליך כינוס נכסים ופשיטת רגל ולבאר את המושגים השונים הכרוכים בעניין.

מהו הליך כינוס נכסים ?

הליך כינוס נכסים הוא הליך משפטי שמטרתו מחד גיסא, להגן על נכסי החייב מפני הנושים הפועלים נגדו באמצעות הוצאה לפועל, ומאידך גיסא מטרתו של הליך זה להבטיח כי החייב לא יבריח את נכסיו.

בכדי לקבל את זכויות המגן הללו, תחילה יש להגיש בקשה לכינוס נכסים עבור בית המשפט והכונס הרשמי. מטרת הבקשה היא כי בית המשפט יכיר במצבו של החייב ויעניק לו צו כינוס נכסים.

לאחר שבית המשפט אישר את צו כינוס הנכסים, הוא רשאי למנות גוף ממשלתי ככונס רשמי של נכסי החייב וכך למעשה יוגנו נכסיו של החייב מפני הנושים.

מהו הליך פשיטת רגל ?

הליך פשיטת רגל הוא מצב שבו אדם מפסיק להיות הבעלים של נכסיו וזאת במטרה להחזיר את חובותיו לנושיו מכספי התמלוגים של מכירת נכסיו. לעומת זאת, כאשר אדם שאין בבעלותו נכסים מבקש לפשוט רגל מטרתו לעכב את הליך ההוצאה לפועל.

התכלית העיקרית של הליך פשיטת הרגל הוא לאפשר לחייב שמעד מבחינה כלכלית למחוק את חובותיו ולקבל הפטר ובמקרים אחרים התכלית של פשיטת הרגל היא לכנס את הנכסים של החייב ולחלקם בין הנושים.

מהם התנאים להגשת בקשת כינוס נכסים ופשיטת רגל ?

התנאים להגשת צו לכינוס נכסים הם הבאים:
 • סכום החובות המינימאלי של החייב צריך להיות: 13,177 ₪.
 • צירוף דו"ח ותצהיר המאמת את הפרטים של החייב, לרבות: הכנסותיו, נכסיו, הוצאותיו וחובותיו.
 • צירוף כתב ויתור על סודיות.
 • פירוט טענותיו של החייב מדוע אין ביכולתו לשלם את חובותיו.
 • צירוף אישורו של כונס הנכסים הרשמי המעיד כי כל התנאים המקדימים בוצעו.
התנאים להגשת בקשה לפשיטת רגל:
 • על החייב להיות לפחות בגיל 18 ומעלה.
 • על החייב לגור בישראל או כי בעבר היה ברשותו מקום מגורים בישראל.
 • על החייב להיות בעל עסק בישראל, מנהל או מורשה עסק.

עורך דין פשיטת רגל

העסק בפני פשיטת רגל? הכנס לאתר סדר דין לקבלת יעוץ משפטי בכל נושאי פשיטת רגל ואיחוד תיקים.

www.sederdin.com

התנאים להכרזה על חייב כפושט רגל:
 • על הנושה לוודא כי סכום החוב המינימאלי של החייב הוא: 65,885 ₪.
 • על הנושה לוודא כי החוב הינו קצוב ומועד פירעונו הוא להיום או לעתיד.
 • על הנושה לוודא כי חלפו שלושה חודשים מאז מעשה פשיטת הרגל.
 • על הנושה להוכיח כי החייב גר בישראל או שגר בישראל עד שנה טרם הבקשה להכרזה על פשיטת רגל.
 • על הנושה להוכיח כי החייב הוא בעל עסק או כי היה חבר בתאגיד ישראלי או כי ניהל עסק בעבר בישראל.

מהם השלבים של כינוס נכסים ופשיטת רגל ?

ישנם ארבעה שלבים בהליך כינוס נכסים ופשיטת רגל:

 • ראשית, יש להגיש בקשה למתן צו כינוס נכסים והכרזה על פשיטת רגל.
 • שנית, יש לאסוף את הנושים של החייב בכדי להחליט בעניין עתיד ההליך באמצעות מינוי אדם אשר ישמש כנאמן עבור נכסיו של החייב.
 • שלישית, יש להכריז על החייב כפושט רגל ולמנות את הנאמן על הנכסים זאת באמצעות הגשת בקשה לבית המשפט לפשיטת רגל. על הנאמן לברר את נסיבות פשיטת הרגל ומצב הנכסים של החייב ולאחר מכן עליו למכור את הנכסים ולחלק את כספי התמלוגים בין הנושים.
 • רביעית, ביטול או הפטר – זכותו של פושט הרגל להגיש לבית המשפט בקשה לצו הפטר, הפוטר אותו מחובותיו לנושים. ישנם מקרים בהם מעידה כלכלית הביאה בעל עסק לידי פשיטת רגל (שלא באשמתו) ולכן בית המשפט עשוי לחוס עליו ולפטור אותו מכל חובותיו ולהעניק לו הזדמנות לפתיחת דף חדש. אולם מנגד ישנם מקרים בהם בעל החוב עלול לנצל את המצב ולפיכך בית המשפט מבטל את ההליך ולא מסכים לפטור את בעל החוב מחובותיו.

לסיכום, הליך כינוס נכסים ופשיטת רגל איננו תהליך פשוט והוא מלווה בקשיים רבים. אם הנך בעל עסק ונקלעת לחובות ולקשיים כלכליים חמורים אל תאמר נואש כיוון שהחוק בישראל מעניק לאדם בעל חוב המכריז על כינוס נכסים ופשיטת רגל זכויות מגנות. לכן הצעד הנכון יהיה לפנות לייעוץ משפטי של עורך דין המתמצא בתחום של פשיטות רגל ולראות מהם זכויותיך בעניין כינוס נכסים ופשיטת רגל.

הגבלת אחריות

יצירת קשר, אתר כספים © כל הזכויות שמורות