דף הבית - אתר כספים
שם:
דוא"ל:
טלפון:
נושא:
ניהול תיקים

ניהול תקציב

ניהול קרנות השתלמות

ניהול קרנות נאמנות

ניהול קופות גמל

מדריך משכנתא

בנקים

חשבונאות ומס

חיסכון לטווח בינוני וארוך

ניהול השקעות


בנק דיסקונט - לוקחים אותך אישית!

הלוואות לעסקים

מצוקת אשראי, עשויה לפגוע באחת ביכולת ההישרדות של עסקים גדולים כקטנים. הלוואות לעסקים הן מנגנון ההצלה היחידי העשוי להציל את תזרים המזומנים של החברה ועל קיומה.

במאמר הבא, תוכלו לקבל מידע מקיף על הליך קבלת הלוואה לעסק.

מהי הלוואה לעסקים?

הלוואה לעסקים היא מנגנון הלוואות ייחודי, המאפשר לבעלי עסקים שנקלעו לקשיים כלכליים או לעצמאים המעוניינים להקים עסק חדש, שאין בידם את ההון ההתחלתי הדרוש, לקחת הלוואה באמצעות מוסדות ממשלתיים, בנקים, עמותות פילנתרופיות, חברות הביטוח, חברות כרטיסי אשראי ועוד.

מדובר במנגנון הצלה חשוב לכלכלה המודרנית, המעניק תזרים מזומנים ומרווח נשימה לעסקים גדולים כקטנים המניעים את כלכלת השוק במדינה. אולם יחד עם זאת, חשוב לזכור כי הלוואה היא כחרב פיפיות ולכן מומלץ לקחת הלוואה רק בתנאי שבעל העסק מסוגל לעמוד בתנאי ההחזר של ההלוואה.

אילו סוגי הלוואות לעסקים יש?

באופן עקרוני, ישנם שני סוגים של הלוואות לעסק, לרבות:

 • הלוואות בסבסוד מטעם המדינה או מטעם קרנות - המדינה מעניקה סיוע כלכלי לעסקים קטנים וגדולים באמצעות הענקת הלוואות לעסקים, כאשר על העסק לעמוד בקריטריונים לקבלת ההלוואה: הלוואות להון חוזר לבעלי עסקים המצויים במצוקה תזרימית והלוואות להשקעה לבעלי עסקים המעוניינים להרחיב את עסקיהם. כמו כן, ישנם גופים נוספים המעניקים הלוואות לבעלי עסקים, כדוגמת: מט"י, קרן שמש, קרן להב, הרשות לעסקים בינוניים וקטנים, ועוד.
 • הלוואות פרטיות והלוואות מהבנק – הלוואות לעסקים ניתנות גם על ידי גופים פרטיים אשר מעניקים הלוואות לכל מטרה עסקית, כמו כן ניתן לקחת הלוואות מן הבנקים כאשר על בעל העסק להציג לבנק תוכנית עסקית מאורגנת המפרטת את תוכנית החזר התשלומים ואת מטרת לקיחת ההלוואה.

מהם הקריטריונים לקבלת הלוואה לעסקים?

במרבית המקרים, ישנם קריטריונים ספציפיים בהם בעלי עסקים המעוניינים לקבל הלוואות לעסקים מתבקשים לעמוד, והם:

 • מטרת ההלוואה – על בעל העסק להציג את המטרה העסקית - הסיבה שלשמה ברצונו לקחת את ההלוואה (קשיי תזרים, חובות ועוד).
 • עסק המוגדר כחברה בע"מ, עצמאי או שותפות עסקית.
 • על בעל העסק להתחייב כי לא מופעלים עליו או על חשבונו העסקי, תביעות משפטיות צווים מטעם ההוצאה לפועל, כינוס נכסים ועוד.
 • אסור שלבעל העסק יהיו חובות בלתי מוסדרים כלפי רשויות המס.
 • על בעל העסק להציג בפני הגוף המלווה תוכנית עסקית מוגדרת ומפורטת.

מה צריך לברר בעת לקיחת הלוואה לעסקים?

בעת לקיחת הלוואות לעסקים על בעל העסק לברר את הפרטים הבאים:

 • סכום ההלוואה - בעלי עסקים קטנים כגדולים המעוניינים לקבל הלוואות לעסקים מתבקשים תחילה להגדיר את גובה סכום ההלוואה לו הם זקוקים (כאמור, לכל גוף פיננסי, יש סכום מקסימאלי להלוואות המיועדות לעסקים (במרבית המקרים, סכום ההלוואה מוגבל עד 500,000 ₪).
  • סוג מסלול ההלוואה – בעל עסק המעוניין לקחת הלוואה, חייב לבחור את תנאי החזר ההלוואה המועדפים עליו, לרבות: הלוואות צמודות מדד, הלוואות שקליות והלוואות במט"ח.
   • *פירוט עמלות הכרוכות בלקיחת ההלוואה – כל הלוואת הלוואה כרוכה בעמלות טיפול העשויות להשתנות בין הגופים הפיננסיים השונים.
   • *גובה הריבית – בעלי עסקים המעוניינים לקחת הלוואות לעסקים צריכים לברר מהי גובה הריבית המוטלת על ההלוואה.
   • *תקופת החזר ההלוואה – כאמור, כל גוף פיננסי יציע לכם תנאי פריסה שונים להחזר ההלוואה, כאשר במרבית המקרים הדבר מותנה ביכולת הכספית של העסק.

עורך דין פשיטת רגל

עורכי דין נדל"ן דורה כהן ויצמן - העסק בפני פשיטת רגל? יעוץ משפטי בכל נושאי פשיטת רגל ואיחוד תיקים.

laweb.co.il

על הסיכון בלקיחת הלוואות לעסקים

כפי שציינו קודם, הלוואות לעסקים הן כחרב פיפיות, מחד גיסא, הן עשויות להיות כגלגל הצלה לעסקים, הנקלעים לקשיים כלכליים בלתי צפויים ולהעניק להם את תזרים המזומנים הנחוץ, בכדי לחלץ את ראשם מעל המים. מאידך גיסא, עצם לקיחת ההלוואה איננה פותרת את הכשל המהותי הגורם לגירעון עסקי, עובדה העשויה לגרום לנזק עתידי רב יותר לעסק. לפיכך, מוטב כי טרם תחליטו על לקיחת הלוואה עסקית, תבררו את הסיבה האמיתית לגירעון העסקי.

לסיכומו של עניין, אם נקלעתם לקשיים כלכליים חמורים בעסק, יש באפשרותכם לקבל סיוע כספי מיידי באמצעות הגשת בקשה לקבלת הלוואות לעסקים מהבנקים.

הגבלת אחריות

יצירת קשר, אתר כספים © כל הזכויות שמורות