דף הבית - אתר כספים
שם:
דוא"ל:
טלפון:
נושא:
ניהול תיקים

ניהול תקציב

ניהול קרנות השתלמות

ניהול קרנות נאמנות

ניהול קופות גמל

מדריך משכנתא

בנקים

חשבונאות ומס

חיסכון לטווח בינוני וארוך

ניהול השקעות


בנק דיסקונט - לוקחים אותך אישית!

בנקים בישראל

בנקים הם מוסדות פיננסיים העוסקים בקבלת פיקדונות כספיים מתאגידים ולקוחות פרטיים, ובמתן הלוואות. בנקים ממלאים תפקיד מרכזי בכלכלה המודרנית: בנקים משמשים כמתווכים בין אנשים בעלי הון המעוניינים לייצר ערך מוסף לכספם ובין אלו שאין ברשותם הון מספיק, אך זקוקים לו באופן מיידי למימוש מטרות שונות בחיים, כל זאת תוך גביית ריבית תמורת השימוש בכסף. בנקים התקיימו מאז המצאת הכתב, כאשר פריצתם הממשית אירעה עם התפתחות המסחר ועליית הקפיטליזם והמרקנטיליזם העולמי. במאמר הבא, נבחן את תפקידיה של המערכת הבנקאית העולמית ככלל, ושל בנקים ישראליים בפרט.

היסטוריית התפתחות הבנקאות העולמית

את ניצני ההתפתחות לתחום הבנקאות ניתן לראות כבר בימי העולם העתיק בסין ובבל. כך למשל, מקדשים ביוון העתיקה תפקדו כמקלטים בטוחים להפקדת כסף (מעין בנקים עתיקים), וכבר בימי רומא העתיקה קמו להם מוסדות בנקאיים שהציעו משכנתאות. עם עליית הנצרות, נעצרה התפתחותם של בנקים, בשל העובדה כי הלוואה בריבית נתפסה כמעשה נצלני ולא מוסרי. המקור למילה בנקים טמון במילה Banca, שמשמעותה באיטלקית הוא ספסל. בנקים היא מילה אשר תיארה את האופן שבו בוצעה פעילותם של המלווים בריבית, אשר ניהלו את עסקיהם הבנקאיים על ספסל בסמוך לשוק. החל מהמאה ה – 18 וה – 19 בעקבות התפתחות התעשייה, המסחר הבינלאומי והקפיטליזם הוקמו מוסדות בנקאיים מודרניים, כפי שאנו מכירים אותם כיום. היום, בנקים מהווים חלק משמעותי בניהול ההון העולמי של הכלכלה המודרנית הקפיטליסטית.

אילו סוגי בנקים קיימים בישראל?

כמו בכל מדינות העולם, גם בישראל פועלים מספר סוגים של בנקים, כגון הבאים:

 • בנקים מרכזיים - בכל מדינה, מקימים מתוקף החוק, בנק ציבורי מרכזי האמון על ניהול המדיניות המוניטארית וכן על פיקוח על המצב הכלכלי במדינה. אחד מן התפקידים החשובים ביותר של בנקים מרכזיים הוא קביעת הריבית במשק, המשפיעה כאמור על גובה הריבית המוצעת לציבור הלקוחות של בנקים מסחריים. הריבית של הבנק המרכזי בישראל מכונה ריבית בנק ישראל. בעוד הריבית של בנקים בישראל מכונה ריבית הפריים, העומדת כיום על אחוז וחצי מעל לריבית הבנק של ישראל. פעולה נוספת עליה אמון בנק ישראל היא הדפסה או השמדה של מזומנים לציבור, עובדה המשפיעה ישירות על ערך מטבע השקל ועלולה לגרום לאינפלציה (התייקרות רמת המחירים במשק) או לדפלציה (הוזלת רמת המחירים במשק). בעיתות משבר ומצוקה יש בידו של הבנק המרכזי להתערב בכל הנעשה במסחר מטבע החוץ או הענקת הלוואות לממשלה.
  • בנקים מסחריים – מדובר במגוון בנקים פרטיים או תאגידים, הפועלים לרשות הציבור אשר מטרתם בדומה לשאר העסקים בישראל, היא להרוויח. בנקים מסחריים מספקים לציבור שירותים קלאסיים, לרבות: ניהול חשבונות עו"ש, משיכה והפקדת כספים, הלוואות, חסכונות ועוד. בנקים מסחריים מספקים לציבור לקוחותיהם שני אמצעי תשלום עיקריים, והם: כרטיסי אשראי וצ'קים, עליהם אמונות חברות אשראי חיצוניות. בנקים מסחריים מרוויחים בעיקר מעמלות וריביות המוצמדות למגוון הפעילויות והשירותים הבנקאיים שמציע הבנק לקהל לקוחותיו.
   • *בנקים למשכנתאות – אלו הם בנקים הפועלים במסגרת בנקים מסחריים, המתמחים במתן הלוואות ענק לטווח ארוך לציבור בתמורה להצגת בטחונות כגון: שיעבוד נכסים, ערבויות, ועוד (קרא עוד על בנקים למשכנתאות).
   • *בנקים להשקעות – אלו הם בנקים המתמחים בפעילות מסוג הנפקת מניות של חברות מסחריות למטרות של גיוס הון, מיזוג ורכישת חברות מסחריות, ועוד.
   • *בנקים לפיתוח וסיוע - אלו הם בנקים בינלאומיים, אשר מטרתם לספק מענה כלכלי למען פיתוח מדינות העולם השלישי, וכן הגשת סיוע כלכלי למען מיגור תופעת העוני בעולם.

מהו בנק ישראל?

בנק ישראל (www.bankisrael.gov.il) הוא הבנק המרכזי בארץ, אשר בראשו ניצב נגיד בנק ישראל הנוכחי - מר סטנלי פישר. תפקידיו העיקריים של בנק ישראל הם: ניהול יתרות המט"ח הלאומיות, קביעת מדיניות מוניטארית, קביעת שער הריבית במשק, וקיום מנגנון של פיקוח ורגולציה על כלל בנקים הפועלים בישראל. היחידה לפיקוח על בנקים, המהווה חלק ממנגנוני הפיקוח של בנק ישראל, אמונה בין היתר על התפקידים הבאים:

 • שמירה על ניהולם התקין של תאגידי בנקים.
 • הגנה על כספי הציבור (המפקידים) באמצעות קיומם של מנגנוני פיקוח על יציבות תאגידי בנקים בישראל.
 • שמירה על הגינות האינטראקציה העסקית המתקיימת בין בנקים ובין הציבור. מעבר לכך, משרדיו המרכזיים של בנק ישראל שוכנים בירושלים באזור קריית הממשלה, והוא מחזיק בשני סניפים נוספים בחיפה ובתל אביב, האמונים על הנפקת מזומנים עבור בנקים בישראל.

על בנקים בישראל...

בישראל פועלים מספר גופים פיננסיים, הנתונים לפיקוחו של בנק ישראל, לרבות הבאים:

אילו שירותים בנקאיים מציעים בנקים בישראל לקהל לקוחותיהם?

מגוון בנקים בישראל מציעים סל של שירותים עבור קהל לקוחותיהם, לרבות השירותים הבאים:

 • השקעות וחסכונות - בנקים מספקים מגוון שירותים לצורך השקעה וחיסכון של הון עצמי, באמצעות: פיקדונות שקליים, תוכניות חיסכון, והשקעה בניירות ערך.
  • הלוואות ומשכנתאות – אחד מן השירותים המרכזיים, שמציעים בנקים לקהל לקוחותיהם הוא מתן הלוואות לכל מטרה ומשכנתאות לצורך בנייה או רכישה של דירה.
   • *ייעוץ פנסיוני – הבנק הוא גוף פיננסי המעניק גם ייעוץ באשר להשקעות ארוכות טווח כגון: קופות גמל, קרנות השתלמות וקרנות פנסיה.
   • *הנפקת כרטיסי אשראי – אחד מאמצעי התשלום הפופולאריים שמעניקים בנקים ללקוחותיהם הם כרטיסי אשראי ושיקים.
   • *שירותי מט"ח - בנקים בישראל מספקים ארבע שירותי מט"ח עיקריים והם: רכישת מט"ח, פיקדונות מט"ח, חסכונות מט"ח וחשבונות מט"ח.

לסיכום, בנקים בישראל מהווים חלק פעיל מן הכלכלה הישראלית, וממלאים אחר המדיניות המוניטארית של בנק ישראל.

הגבלת אחריות

יצירת קשר, אתר כספים © כל הזכויות שמורות